Hej! Jag heter Mats Williams och har jobbat med regionala utvecklingsfrågor i 20 års tid.kip6656

WilConsulting AB är ett konsultföretag som arbetar med regional näringslivsutveckling, nationellt och internationellt. Jag gör detta genom att fungera som stöd till regionala företag, utvecklingsfunktioner, klusterorganisationer, innovationssystem och andra aktörer i regioners näringslivsutvecklingsarbete.

Genom att anlita mig får organisationer tillgång till mina erfarenheter och kunskaper om hur man etablerar klusterinitiativ, utvecklar klusterorganisationer, utvecklar  innovationssystem och organiserar Smart Specialiseringsarbete i och mellan regioner, för att snabbare komma från idé till handling och med utgångspunkt i näringslivets behov.

Jag har arbetat såväl lokalt/regionalt som internationellt med dessa frågor från uppstarten av The Paper Province(klusterorganisation med start 1999) som Karlstad Innovation Park(science park med start 2013) från idé till färdiga funktionella verksamheter och har idag med WilConsulting (2011) haft många uppdrag såväl lokalt, nationellt som internationellt bland företag, organisationer och myndigheter.

Genom mitt samarbete med institutet CSC på Handelshögskolan i Stockholm har jag skaffat mig förståelsen för hur dessa instrument fungerar i ett regionalt utvecklingsperspektiv. I samarbetet med Professor Örjan Sölvell, SSE/Ivory Tower AB har jag utvecklat kunskapen om nya sätt att utvärdera resultat och återföra den kunskapen till de berörda organisationerna och utveckla deras konkurrenskraft och överlevnadsförmåga genom ett systemerat strategiarbete.

I vardagen arbetar jag utifrån olika utvecklade modeller och verktyg som bäst svarar mot de behov som respektive uppdrag skall uppfylla t.ex. systemförändring, organisationsutveckling, identifiering av utmaningar och hot samt uppföljning och strategiska arbetssätt för att uppnå mål och visioner i företag, organisationer och regioner runt om i världen och skapa värde för användarna.

I am your support in cluster development processes and Smart Specialisation work in regions, the development of innovation systems and clusters and other development processes in regions business development work.

By engaging me, you get access to my experience and knowledge of how to develop cluster organisations and innovation systems to quickly get from idea to action in your regional development. I have worked on all levels from locall to international on these issues from the start-up of both the clusterorganisation The Paper Province as well as Karlstad Innovation Park from idea to finished functional organizations.

Through my work with CSC Institute at Stockholm School of Economics and Professor Örjan Sölvell, I have developed an understanding of how these instruments work in a regional development perspective. In cooperation with the Ivory Tower, I have developed the knowledge of new ways to evaluate the results and bring that knowledge to the organizations concerned.