WilConsulting AB är ett konsultföretag som jag grundade 2011, efter att ha arbetat elva år som klusterledare. Under den tiden var jag ansvarig för omstart och uppbyggnad av The Paper Province från 7 medlemsföretag till över 100 medlemsföretag och ett av Europas ledande klusterinitiativ. Under åren 2000 till 2011 utvecklade vi ett kompetensförsörjningssystem från YH till rena företagsutbildningar. Tillsammans med Karlstads Kommun byggde vi en skola, Karlstad Teknik Centrum för branschinriktade utbildningar på gymnasier och eftergymnasial nivå. Vi utvecklade Teknik College i regionen tillsammans med Region Värmland och kommunerna. Var med om att utveckla The Packaging Arena, klustersatsningen inom förpackningsområdet. Startade och byggde upp forskningsbolaget The Packaging Greenhouse AB som bl.a. ägde labb och en pilotpappersmaskin för test och utvecklingsarbete inom pappersindustrin. Medverkade till företagsstarter och nyetableringar från när och fjärran. Medverkade i uppbyggnaden av det nationella klusterarbetet likväl som det internationella, genom aktivt arbete i EU-sammanhang och andra internationella system som t.ex. TCI.

Som konsult samarbetar jag gärna med Profesor Örjan Sölvell på Handelshögskolan i Stockholm/Ivory Tower AB . Vi arbetar med statistik och utvärdering av kluster, klusterorganisationer och klusterinitiativ. Genom projektet Cluster Observatory (www.clusterobservatory.eu) har vi skaffat oss en god bild över Europas regioner och klusterlandskap. Genom vårt samarbete har vi också utvärderat klusterorganisationerna i Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg). Resultatet gå att läsa i publikationen –“Building the Cluster Commons” som beskriver såväl den metod vi utvecklat  som resultaten av utvärderingen och grundförutsättningarna för klusterutvecklingsarbetet som vi utvärderat 2005 – 2012. Under 2017/2018 har vi på uppdrag av Tillväxtverket arbetat med utvecklingen av ett svenskt klusterprogram och S3 Piloten.

Genom klusterutvecklingsarbetet har jag också kommit att arbeta med regionen Norra Mellansveriges gemensamma klusterutvecklingsprojekt, SLIM. Därigenom har jag såväl arrangerat den nationella klusterkonferensen (två år) samt deltagit i policy utvecklingsarbetet regionalt och internationellt.

Som internationell expert har också arbetat med såväl utbildning för klusterinitiativs ledning och styrelse som statliga tjänstemän o politiker i utbildningsprogram, regionalt och internationellt, bland annat i Danmark, Australien/South Australia, Portugal, Norge, Danmark, Estland och Tyskland.

I Norge har haft ett uppdrag av Innovasjon Norge att arbetat med det Norska klusterutvecklingsprogrammet som stöd för klusterorganisationers utveckling under tre år. Därefter har jag återkommande suttit med i den internationella expertpanel som utvärderar ansökningar till det norska Arena och NCE-programmet.
Under 2018 har jag också, på uppdrag av Siva, varit med att utvärdera den norska satsningen på Norsk Katapult “en raskere idustriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye lösninger”

I Sverige har jag på uppdrag av Vinnova i en expertpanel utvärderat bl.a. Closerprojektet. Jag har också deltagit i Peer Review av Science Parks och Inkubatorer som genomfördes under ledning av SISP, 2014 i anslutning till uppdraget att starta en innovationspark. Karlstad Innovation Park, som jag startade i februari 2014. Där har jag sedan som VD arbetat med utvecklingen från förarbete till start och utveckling och en fungerande innovationspark på 3 600 kvadratmeter med, vid årsskiftet 2016/2017 56 företag och organisationer i det regionala innovationssystemet på plats. Här finns samtliga värmländska klusterorganisationer, ALMI, Drivhuset samt forskningsinstituten RISE och Swerea. Innovation Park har också startat utvecklingen av innovationsnoder i Värmland samt deltagit i utvecklings- och innovationsprocesser i såväl företag som offentliga system och organisationer.
I utvecklingsarbetet har jag också deltagit i det regionala Smart Specialicerings utvecklingsarbetet samt deltagit i Smart Specialiceringskonferens på EU nivå.

Under senaste tiden har jag bland annat arbetat med utvärderingsarbete inom det norska klyngeprogrammet. Genomfört förstudier för Robotcenter/Smart Industri Center i Värmland på uppdrag av IUC Stål & Verkstad samt RCFAM ett samarbetsprojekt mellan Alfred Nobel Science Park och IUC Stål & Verkstad. Genomfört en förstudie om Industriråd Värmland. Genomfört klusterutvecklingsutbildningar på uppdrag av Business Region Göteborg, Skellefteå Science City, Tillväxtverket (S3 Piloten) samt på uppdrag av Jernkontoret varit platsansvarig vid rekonstruktionen av Bergsskolan i Filipstad samt deltagit som talare och utbildningsledare på ett antal seminarier inom området klusterutvecklingsprocesser och klusterinitiativ.

Publikationer, rapporter:

Innovationer Regioner och Kluster Örjan Sölvell, Göran Lindqvist, Mats Williams 2012
Building The Cluster Commons ”The Orange book”. Örjan Sölvell, Mats Williams 2013
Developing Regions for Regional Development, 2014. Editors: Fredrik Rakar & Pontus Tallberg

Utmärkelser

Swedish Forest Industries Federation’s ”Opinion-maker of the year 2009” at the Forest Industry Awards 2009 Mats Williams was awarded the opinion-maker of the year prize in the Swedish forest industry.
Communication prize 2009
 Mats Williams and The Paper Province were awarded the ”Effective Communication prize” in 2009.

Ett urval av presentationer vid internationella konferenser

Nationella Utvärderingskonferensen 2013, Metodtriangulering – en metod för att synliggöra orsakssamband och resultat.

15th TCI Global Conference in, San Sebastian, Spain
 In October 2012 Mats Williams participated in the TCI Global Conference to make a presentation about – Evaluation of Cluster organisations in North Mid Sweden.

14th TCI Global Conference, Auckland, New Zeeland in November 2011 Mats Williams participated in the TCI Global Conference to make a presentation about –  Evaluation of cluster initiatives and gender perspectives on cluster development in North Mid Sweden.

TCI Regional Conference in, Tallin, Estonia
 In March 2011 Mats Williams participated in the TCI Regional Conference to make a presentation about – Excellence in Cluster Development, based on 11 years of experience as a Cluster Director.
Intercluster 09, Brussels
 In December 2009 Mats Williams was invited to visit Brussels by Europe Intercluster.

12th TCI Global Conference, Jyväskylä, Finland
 In October 2009 Mats Williams participated at the Global Cluster Conference, making a presentation on regional innovation systems and how co-operation between business, education and the public sector can contribute to development, growth and increased business opportunities.

Estonian cluster conference 
In April 2008 Mats Williams was invited by Estonia’s department of industry to make a presentation of The Paper Province, its successes and how clusters can contribute to innovation and growth for businesses and regions.

EU High Level Meeting, Innovations and clusters, Stockholm
 In January 2008 Mats Williams attended the EU Conference on Innovation and Clusters in Stockholm and High Level Meeting arrange
by the Minister for Enterprise and Energy.
European Commission, The Smart Specialisation agenda. In May 2012, Mats Williams attended the EU Conference on Smart Specialization related to The Paper Province in Brussels, arranged by DG Regio.