Är innovationsstödsystemet för sofistikerat?

img_0275

Efter att ha arbetat med att utveckla Karlstad Innovation Park under dryga tre år ställer jag mig en fråga som nog många skulle besvara med NEJ!! men jag tillåter mig ändå att undra. När innovationssystemets rådgivare kopplas in på en idé kan det ibland kännas som att vi verkligen strävar efter rocket science. Vi pratar gärna om svårigheter och om vikten av att misslyckas men att tillåtas göra det fort vilket i sig är bra. Men är det rätt väg att gå för att lyckas nå målet?

I den region som jag arbetat i nu senast lider vi i första hand inte av problemet med den enorma volymen entreprenörer som sliter ner trösklarna hos oss som är utvalda att hjälpa människor på vägen med sin idé. Därför gäller det i första hand inte att sålla agnarna från vetet redan innan idén nåt någon som helst höjd eller genomförbarhet. I stället gäller det att arbeta för att få människor att lyckas och göra det fort. Alla människor är inte företagarämnen och alla idéer är inte kommersiellt genomförbara, men vi behöver i första hand ge människor en möjlighet att lyckas, att våga ta steget att testa sin idé. När vi sedan med hjälp av våra resurser kan hjälpa idéägaren att sortera i vad som kan vara en väg att vandra på sin resa mot en eventuellt produkt- /tjänstelansering, då kan vi också öka svårighetsgraden på de råd och dåd som vi kan ge på resan mot det stora okända.

Om vi luras att bara försöka hitta vinnarna kommer vi att missa mycket på vägen. Jag tror snarare att vi måste vara effektivare i att uppmuntra människor att våga testa och våga lyckas. Med inställningen att leverera värde till våra kunder och med det tydliga målet om fler hållbara företag i vår region blir resan dit, tillsammans, det allra viktigaste! Building a bussens is not rocket science, som Richard Branson så väl uttrycker det. Vi får inte lura människor med idéer att blunda för svårigheterna men inte heller glömma att ge dem kraft och mod att se möjligheterna!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s