Vision, strategi och mål tre saker du skall hålla ordning på om du arbetar med klusterutveckling och uppföljning naturligtvis.

5. Resultat och uppföljning

Att mäta resultaten mot uppsatta mål, analysera de uppnådda resultaten och utvärdera vad resultaten leder till jämfört med strategi och vision är en självklarhet. Många gånger mäter klusterorganisationer resultaten i förhållande till de rapporter som skall lämnas rörande utvecklingsprojekt finansierade av t.ex. EU. Det är inte lika säkert att resultaten analyseras och att de dessutom analyseras utifrån det eventuella värdet som användaren  anser att man får av verksamheten i fråga. Att mäta de övergripande resultaten av en klusterorganisations verksamhet är en av de stora frågorna som har diskuterats i klusterpolicykretsar i många år. Att mäta mot uppsatta mål och delmål är en sak, men att mäta utvecklingen i klustret totalt är vi alla som arbetar med frågan överens om tar tid. Många gånger blir resultaten synliga först efter flera år.

TPP Hollywood

 

I Paper Province-fallet kan jag konstatera att framgångar har avlöst varandra under resans gång och att det värmländska klustret fortsatt är ett kluster i världsklass. I år t.ex. slutförs industriella investeringar väl över 7 miljarder kronor här i Värmland! (var av flera i Grums där Billerud Korsnäs investerar mångmiljardbelopp i världens största kartongmaskin och Stora Enso investerar en halv miljard i sin Cross Laminated Timberfabrik) Bra jobbat för en industri och lustersatsning som i början på 2000-talet benämndes som en ”Sunset Industry”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s