Vision, strategi och mål tre saker du skall hålla ordning på om du arbetar med klusterutveckling.

I inledningen av min blogpostserie beskrev jag organisationer som arbetar efter en verksamhetsplan, här kommer därför några ord om detta utöver vision, strategi och mål!

4. Verksamhetsplan

En verksamhetsplan upprättar Klusterledaren tillsammans med (eventuella) medarbetare och baserad på användarnas behov och önskemål. Verksamhetsplanen utgår naturligtvis från verksamhetens strategi och de uppsatta målen (som i förlängningen leder till det önskade läget). Planen är ett verktyg för att organisera verksamheten, oftast årsvis, för att uppnå mål på de olika nivåerna (kort, medellång och lång sikt). En aktivitetsplan är verksamhetens planeringsinstrument som tillsammans med budgeten styr verksamhetens handgripliga arbete.

arrows-conflict-directions-434446

Utan en tydlig strategi och en vision att sikta emot kommer verksamheten att likt Alice i Underlandet ständigt färdas mot något ovisst avlägset mål som naturligtvis leder någon stans men kanske inte dit man hade hoppats att nå.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s