Vision, strategi och mål tre saker du skall hålla ordning på om du arbetar med klusterutveckling.

Skall man arbeta med klusterutveckling för att stärka näringslivet i ett geografiskt område gäller det att ha en Vision en Strategi och tydliga Mål för att kunna arbeta med ett strukturerat utvecklingsarbete. För att kunna driva utvecklingsarbetet måste man kunna kommunicera vad man vill åstadkomma och vad som är vinsten med att göra jobbet.

När jag arbetar som utvecklingscoach ute bland klusterorganisationer i världen visar det sig inte så sällan att de varken har en vision eller en strategi! –”Nej men vi har en verksamhetsplan som vi uppdaterar varje år”.
Därför vill jag bidra med några insikter om vad som menas med begreppen och vad de är bra till, vi börjar längst bort från nuläget. Jag utgår ifrån hur jag själv arbetade med som klusterledare i klustret Paper Province, som i år firar 20 framgångsrika år, Grattis!

  1. Vision

Visionen är en bild och eller en beskrivning av ett framtida önskvärt tillstånd som vi siktar in oss mot. Visionen beskriver ett önskat läge som ligger en bra bit bortom dagens tillstånd i klustret i fråga. När jag var med om att utveckla klustret Paper Province i Värmland var det mycket i utvecklingen som just då -99/-00 gick baklänges i regionens skogsindustri. Företag lades ner, huvudkontor flyttade från Värmland och en forskare på Handelshögskolan i Oslo beskrev det hela som en ”Sunset Industry”. I en kartläggning av Sveriges konkurrenskraftiga kluster 2000 fanns inte ens Skogsindustriklustret i Värmland.

Att sätta en vision kan vara ett grupparbete men är kanske oftare utformad av någon eller några som kan, vill och får lyfta blicken lite ovanför det rimligt möjliga.

Paper Province vision blev, inspirerade av Professor Örjan Sölvells föreläsningar om framgångsrika kluster, att vara kända som ett av världens ledande skogsindustrikluster, symboliserat med en ”lätt justerad” Hollywood skylt. Vår vision kommunicerades därefter i såväl bild som storytelling som – ”Paper Province, Skogsindustrins Hollywood”

TPP Hollywood

En vision innehåller ett antal mål och en tydlig strategi att hålla sig till.
Nästa blogg handlar om Strategi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s