Vision, strategi och mål tre saker du skall hålla ordning på om du arbetar med klusterutveckling.

  1. Strategi

Strategi är ett verktyg för att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete. Strategin bygger på ett väl grundlagt arbete som utgår från nuläget (var är vi?) och siktar in sig mot vad vi vill uppnå (mål) med sikte mot visionen. En tydlig analys görs om varförvi är där vi är i nulägesbeskrivningen. När jobbet är gjort är det dags att fundera på hurvi tar oss till önskat läge (visionen), vad har vi och vad saknar vi? Slutligen görs en analys av om vi klarar av att ta oss till önskat läge utifrån resurser och kunskaper som vi besitter.
En strategi skall prövas mot verkligheten och skall tåla att omformuleras efterhand som arbetet pågår. Strategin är ”färdplanen” som verksamheten använder för att orientera sig mot önskat läge. Styrelsen i ett klusterinitiativ använder strategin som ett verktyg för att hålla riktningen mot visionen och göra jobbet möjligt för Klusterledaren och organisationen att sköta den dagliga verksamheten. Strategin är ett verktyg som styrelsenarbetar kontinuerligt med och som alla i styrelsen likväl som de människor som är involverade i verksamheten internt eller externt kan förhålla sig till och förstå.

navigation-car-drive-road

En strategi är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur man skall tänka o agera för att uppnå målen och så småningom närma sig visionen.

Nästa blog handlar om Mål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s