(Vision, strategi) och mål (tre) en sak du skall hålla ordning på om du arbetar med klusterutveckling.

  1. Mål

Inom ramen för strategin sätter man mål för verksamheten. Det finns många olika mål att sätta och som man skall kunna uppnå på kort, medellång och lång sikt. Målen skall vara möjliga att uppfylla, vara mätbara och kommunicerbara. Genom att på ett strukturerat sätt mäta och analysera verksamhetens prestationer kan man se om verksamheten är på rätt väg och styrs på ett sätt som leder mot det önskade läget -att uppfylla verksamhetens vision.

Att årligen analysera arbetet, utvärdera och justera strategi och mål är ett av styrelsens viktigaste uppdrag om styrelsen inte förstår verksamheten, är medveten om vad för sorts verksamhet som klusterorganisationen bedriver, hur verksamheten arbetar och vad visionen är och innebär, kommer varken strategin eller verksamhetens möjligheter att nå visionen att vara omöjlig!

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

Det finns egna mål att sätta men också andra mål att förhålla sig till. Målen du sätter skall vara rimliga att nå och verksamheten som leder till målen skall skapa värde för användarna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s